13-01-2020 Informacja obiady - styczeń 2020


W styczniu wypada 19 dni w których dzieci jedzą posiłki w szkole.

Kwota do zapłaty: 

Całość: 190zł.

Drugie danie: 171zł.

Zupa: 86zł.

Dziękujemy za terminowe dokonywanie opłat! 

Anna Tomaszewska