25-05-2020 Procedury obowiązujące w organizacji pracy szkoły od 25.05.2020r.


Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych

Oświadczenie o zamiarze korzystania dziecka z konsultacji w okresie epidemii wywołanej koronawirusem oraz znajomości zasad organizacji pracy  szkoły w tym czasie.

Oświadczenie o zamiarze korzystania z zajęć rewalidacyjnych

Procedura organizacji pracy szkoły w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Procedura pobytu ucznia w szkole

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika szkoły

Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

Procedura  postępowania podczas wejścia do szkoły interesantów

Procedura przychodzenia uczniów do szkoły

Procedura wyjścia ucznia ze szkoły