07-08-2020 ZEBRANIE Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA


INFORMACJA
W  dniu 25.08.2020  /wtorek/  odbędzie się zebranie z Rodzicami dzieci przyjętych 

do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Rodzice dzieci 3-4 letnich -   godzina 16.00
Rodzice dzieci 5-6 letnich -   godzina 17.00