14-10-2020 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 14.10.2020r.


Zarządzenie nr 2 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 14.10.2020r.