23-10-2020 Organizacja zajęć od 26.10.2020r.


Zarządzenie nr 3 ZSP/SP/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 23.10.2020r.
Regulamin organizacji pracy od 26.10.2020r.
Harmonogram pracy specjalistów