15-01-2021 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 15.01.2021r.


Zarządzenie nr 1 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 15.01.2021r.
Regulamin organizacji zajęć od 18.01.2021r.
Organizacja pracy klas I - III od 18.01.2021r.
Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika szkoły
Procedura  postępowania podczas wejścia do szkoły interesantów
Procedura przebywania uczniów w szkole