23-06-2015 BRAK GIMBUSU 26.06.2015


W dniu zakończenia roku szkolnego tj. 26 czerwca 2015r. nie ma dowozu i odwozu dzieci do szkoły.

Szkoła zapewnia transport  z Kościoła po Mszy św.  na zakończenie roku szkolnego.