Sposób kształcenia  na odległość w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu - kliknij tutaj

Harmonogram przesyłania materiałów uczniom w nauczaniu zdalnym - kliknij tutaj

Harmonogram obowiązuje od 23.03.2020 r. do odwołania 

Harmonogram indywidualnych konsultacji specjalistów z uczniami i rodzicami w okresie kształcenia na odległość - kliknij tutaj

Harmonogram konsultacji nauczycieli  - kliknij tutaj

Ważne telefony w okresie pandemii - kliknij tutaj


********************************************************************************************************************************************************************

Kształcenie na odległość w szkole z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli

Zasady bezpieczeństwa w sieci

Zorganizowanie dzieciom warunków do nauki w domu

Motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

Zadbanie o bezpieczeństwo w sieci