Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

Dyrekcja

Marek Dołęga
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
Agnieszka Blat
Wicedyrektor
Agnieszka Siwiec
Wicedyrektor

Rada Pedagogiczna

Katarzyna Antonowicz
edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Ankiewicz-Kąkol
nauczyciel wspomagający
Magdalena Bazga
język polski,
wychowawca klasy VIII c
Joanna Bęza
język niemiecki,
wychowawca klasy IV c
Leszek Borkowski
matematyka
Dominika Bugała
biologia, przyroda
Piotr Cegiełka
świetlica
Magdalena Dąbrowska
język niemiecki, wychowawca klasy VII a
Marta Dąbrowska
edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca klasy II c
Kamila Dębowska
integracja sensoryczna
Barbara Drabik - Falecka
język polski,
wychowawca klasy IV a
Anna Fatek
przyroda, biologia, matematyka,
wychowawca klasy VI b
Anna Gomulińska
języka angielski
Agnieszka Górska
świetlica
Marta Gutowska
chemia
Monika Gzula
historia, świetlica
Ewa Iwkowicz
świetlica, dowozy
Małgorzata Jaskólska
matematyka,
wychowawca klasy V a
Małgorzata Jedlicka
geografia,
wychowawca klasy VI c
Angelika Jeż
nauczyciel wspomagający
Jolanta Kaczmarek
muzyka
Małgorzata Kociszewska-Lato
świetlica
Karolina Kowalska
matematyka,
wychowawca klasy V c
Małgorzata Kowalska
nauczyciel wspomagający,
świetlica
Sylwia Kowalska
pedagog klasy IV - VIII
Patrycja Kruglej
świetlica
Ludmiła Krutewicz
świetlica
Magdalena Kubacka
język angielski,
wychowawca klasy VIII a
Agnieszka Kubica
edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
wychowawca klasy II b
Wioletta Kubicka
edukacja wczesnoszkolna, świetlica,
wychowawca klasy II a
Anna Kubik
język polski
Agnieszka Kusznerow
edukacja wczesnoszkolna, świetlica,
wychowawca klasy III a
Jarosław Kuśmierczyk
religia,
edukacja dla bezpieczeństwa
Dobromiła Lachendro - Fruga
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Beata Mackiewicz
nauczyciel SI
Sylwia Maranowska
logopedia
Olga Mentlewicz
przyroda, biologia
Magdalena Mikulska
pedagog
Julia Musiałowska
świetlica
Katarzyna Myzia
edukacja wczesnoszkolna, świetlica,
wychowawca klasy I b
Dorota Nawrocka
język angielski
Jacek Nowocień
wychowanie fizyczne
Krystyna Nowocień
religia
Renata Ośka
świetlica
Anna Padamczyk Wilk
logopedia
Beata Pomykała-Osińska
edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I d
Magdalena Prus
świetlica
Aneta Pyrgiel
język polski
Anna Raniszewska
biblioteka
Patrycja Rybak
wychowanie fizyczne,
wychowawca klasy VII d
Tadeusz Rzepniewski
język angielski
Blanka Sawicka
wychowanie fizyczne,
wychowawca klasy VIII d
Olga Sielska
psycholog
Daniel Siemiński
historia, WOS,
wychowawca klasy VII b
Gabriela Sikora
religia
Sebastian Sobczak
wychowanie fizyczne, świetlica
Tomasz Sokołowski
etyka
Helena Szczekowska
fizyka
Marta Szpak
nauczyciel wspomagający, język polski
Małgorzata Szuptarska
edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca klasy III b
Justyna Tynecka
edukacja wczesnoszkolna, świetlica,
wychowawca klasy III c
Katarzyna Wachowicz-Matulka
nauczyciel wspomagający
Ewelina Wasiluk
plastyka, technika, historia, wychowawca klasy V b
Małgorzata Wierzbicka
religia, nauczyciel wspomagający
Anna Wierzchowska-Goyke
język polski, wychowawca kl. VI a
Olga Woś
matematyka
Adrian Zabłocki
wychowanie fizyczne,
wychowawca klasy V d
Justyna Zakrzewska
informatyka,
wychowawca klasy VIII c
Monika Zakrzewska
wychowanie fizyczne,
wychowawca klasy VII b
Damian Zawadzki
język angielski
Małgorzata Zwolińska
historia

Pracownicy niepedagogiczni

Katarzyna Cieślikiewicz
woźna
Katarzyna Dębska
woźna
Wiesław Gałek
pracownik do prac ciężkich
Katarzyna Jaworek
woźna
Elżbieta Kowalska
woźna
Anna Kubik
woźna
Aleksandra Malczyk
sekretarka szkoły
Katarzyna Pietrzak
woźna
Iwona Pokropek
sekretarz szkoły
Ewa Sztabińska
woźna
Małgorzata Wyłupek
woźna
Zbigniew Wyłupek
pracownik do prac ciężkich
Mirosław Zaborowski
kierownik,
gospodarz obiektów sportowych