Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

Dyrekcja

Marek Dołęga
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
Agnieszka Blat
Wicedyrektor
Agnieszka Siwiec
Wicedyrektor

Rada Pedagogiczna

Katarzyna Ankiewicz-Kąkol
nauczyciel wspomagający
Magdalena Bazga
język polski,
wychowawca klasy VII c
Paulina Bartosińska
chemia
Joanna Bęza
język niemiecki,
wychowawca klasy VIII b
Leszek Borkowski
matematyka
Piotr Cegiełka
świetlica
Magdalena Dąbrowska
język niemiecki
Marta Dąbrowska
edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca klasy I c
Mariola Depa-Jakuczun
historia
Kamila Dębowska
integracja sensoryczna
Barbara Drabik - Falecka
język polski,
wychowawca klasy VIII d
Anna Fatek
przyroda, biologia, matematyka,
wychowawca klasy V b
Anna Gomulińska
języka angielski
Agnieszka Górska
świetlica
Marta Gutowska
chemia
Ewa Iwkowicz
świetlica, dowozy
Małgorzata Jedlicka
geografia,
wychowawca klasy V c
Jolanta Kaczmarek
muzyka
Iwona Kłopocka
psycholog
Małgorzata Kociszewska-Lato
świetlica
Karolina Kowalska
matematyka
Małgorzata Kowalska
nauczyciel wspomagający,
świetlica
Sylwia Kowalska
pedagog klasy IV - VIII
Patrycja Kruglej
świetlica
Ludmiła Krutewicz
świetlica
Magdalena Kubacka
język angielski,
wychowawca klasy VII a
Agnieszka Kubica
edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
wychowawca klasy I b
Wioletta Kubicka
edukacja wczesnoszkolna, świetlica,
wychowawca klasy I a
Anna Kubik
język polski,
wychowawca klasy VI b
Agnieszka Kusznerow
edukacja wczesnoszkolna, świetlica,
wychowawca klasy II a
Jarosław Kuśmierczyk
religia, edukacja dla bezpieczeństwa
Dobromiła Lachendro - Fruga
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Beata Mackiewicz
nauczyciel SI
Sylwia Maranowska
logopedia
Olga Mentlewicz
przyroda, biologia, wychowawca klasy IV a
Magdalena Mikulska
pedagog
Julia Musiałowska
świetlica
Katarzyna Myzia
edukacja wczesnoszkolna, świetlica,
wychowawca klasy III b
Dorota Nawrocka
język angielski
Jacek Nowocień
wychowanie fizyczne
Krystyna Nowocień
religia
Bożena Ogierman
edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca klasy III c
Renata Ośka
świetlica
Anna Padamczyk Wilk
logopedia
Marta Piechota
edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca klasy III d
Magdalena Prus
świetlica
Aneta Pyrgiel
język polski
Anna Raniszewska
biblioteka
Patrycja Rybak
wychowanie fizyczne,
wychowawca klasy VII d
Tadeusz Rzepniewski
język angielski, wychowawca klasy IV c
Blanka Sawicka
wychowanie fizyczne,
wychowawca klasy VIII d
Krystyna Siemiątkowska
nauczyciel wspomagający,
Daniel Siemiński
historia, WOS,
wychowawca klasy VII b
Gabriela Sikora
religia
Sebastian Sobczak
wychowanie fizyczne, świetlica
Tomasz Sokołowski
etyka
Helena Szczekowska
fizyka
Dorota Szopa
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
wychowawca klasy III a
Marta Szpak
nauczyciel wspomagający
Małgorzata Szuptarska
edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca klasy II b
Justyna Tynecka
edukacja wczesnoszkolna, świetlica,
wychowawca klasy II c
Ewelina Wasiluk
plastyka, technika, historia, wychowawca klasy IV b
Magdalena Wieczorkiewicz
nauczyciel wspomagający
Małgorzata Wierzbicka
religia, nauczyciel wspomagający
Anna Wierzchowska-Goyke
język polski, wychowawca kl. V a
Olga Woś
matematyka,
wychowawca klasy VI a
Adrian Zabłocki
wychowanie fizyczne,
wychowawca klasy IV d
Justyna Zakrzewska
informatyka,
wychowawca klasy VIII c
Damian Zawadzki
język angielski

Pracownicy niepedagogiczni

Katarzyna Dębska
woźna
Wiesław Gałek
pracownik do prac ciężkich
Elżbieta Jagodzińska
woźna
Katarzyna Jaworek
woźna
Elżbieta Kowalska
woźna
Anna Kubik
woźna
Aleksandra Malczyk
sekretarka szkoły
Katarzyna Pietrzak
woźna
Iwona Pokropek
sekretarz szkoły
Małgorzata Wyłupek
woźna
Zbigniew Wyłupek
pracownik do prac ciężkich
Mirosław Zaborowski
kierownik,
gospodarz obiektów sportowych