Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

Historia naszej szkoły jest nierozerwalnie związana z historią dwóch wsi: Starej Wsi i Ruśca. Pierwsza szkoła kształcąca starowiejskie i rusieckie dzieci założona została wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, czyli w latach dwudziestych XX wieku. Świadectwem istnienia szkoły już w tak dawnych czasach jest kapliczka stojąca na ulicy Szkolnej w Ruścu. Napis na niej głosi: 1918 – 1928 w rocznicę dziesięciolecia odzyskania niepodległości Polski dzieci szkolne Starej Wsi i Ruśca postawiły.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że obecna ulica Szkolna była przed laty ulicą graniczną, oddzielającą Rusiec od Starej Wsi. Tak więc teren, na którym stoi teraz nasza szkoła, należał dawniej do Starej Wsi. Dopiero w 1965 roku po wytyczeniu alei Katowickiej część Starej Wsi leżąca na południe od trasy przyłączona została do Ruśca, natomiast jej północna część zachowała swą dawną nazwę.

Wróćmy jednak do lat dwudziestych XX wieku. Otóż mieszkańcy obu wsi postanowili wynająć (najpierw od pana Rudnickiego, później od nowego właściciela – pana Pająkowskiego) teren leżący obecnie w centrum Starej Wsi (na rogu ulicy Grodziskiej i Tarniny). W budynku stojącym na wynajmowanym obszarze pracował tylko jeden nauczyciel. Uczył on w trzech – jak to się kiedyś mówiło – oddziałach jednocześnie, tzn. wszystkie dzieci uczęszczające do owej szkółki siedziały w jednym pomieszczeniu i pod nadzorem nauczyciela przerabiały materiał z różnych klas. Należy zaznaczyć, że w okresie międzywojennym nie wszystkie dzieci chodziły do szkoły. Nieokreślony był także wiek dziecka rozpoczynającego edukację, toteż rozpiętość wiekowa uczniów była znaczna.

Oczywiście wraz z wybuchem drugiej wojny światowej oficjalna działalność szkoły została zawieszona, za to w domach prywatnych zorganizowano tajne komplety. Po wyzwoleniu uczniowie nie wrócili do starego budynku szkoły. Na działalność placówki oświatowej przeznaczono dawną mleczarnię w Starej Wsi, która znajdowała się na terenie obecnego podwórka rusieckiej szkoły. Tak więc przez 20 lat, tzn. od 1945 do 1965 roku, nasza szkoła nosiła nazwę Szkoła Podstawowa w Starej Wsi i dopiero wspomniana już budowa alei Katowickiej i przesunięcie granicy Ruśca ku północy doprowadziły do zmiany nazwy na Szkoła Podstawowa w Ruścu.

Oczywiście na przestrzeni lat zmieniał się wygląd budynku szkolnego. Najpierw przy istniejącej jeszcze mleczarni postawiono jednoizbowy budyneczek, będący już właściwym zalążkiem naszej obecnej szkoły. Później, po wyburzeniu mleczarni, dobudowywano kolejne pomieszczenia.

W powojennej historii stanowisko kierownika lub dyrektora piastowali:

 • Pan Legucki – do 1953 r.
 • Kazimierz Czarnecki – 1953-1957 r.
 • Edward Grzechnik – 1957-1959 r.
 • Eugenia Zapaśnik – 1959-1962 r.
 • Aleksander Dembiński – 1962-1968 r.
 • Włodzimierz Braniecki – 1968-1972 r.
 • Wacław Stojek – 1972-1973 r.
 • Józef Żakowski – 1973-1989 r.
 • Zenobia Kazimierczak – 1989-1994 r.
 • Barbara Swatowska-Herczyk – 1994-2014 r.
 • Marek Dołęga – od 2014 r.

Opracowano na podstawie zdjęć, dokumentów oraz wspomnień rodziców i dziadków naszych uczniów.