Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

Zajęcia dodatkowe

Rytmika dwa razy w tygodniu dla wszystkich grup  – zajęcia prowadzone przez panią Justynę mają na celu uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki poprzez poznawanie wielu gatunków muzycznych, a także wyzwolenie w dzieciach pragnienia ekspresji i rozwijania inwencji twórczej.

Język angielski dwa razy w tygodnia dla wszystkich grup – prowadzony przez panią Adę i Martę pozwala już od najmłodszych lat oswajać się z językiem obcym, co ma znaczący wpływ na późniejszą edukację. Dzieci uczą się piosenek i biorą udział w grach, podczas których poznają nowe słowa i zwroty. Dzięki temu zdobywają wiedzę w sposób naturalny, który sprawia im wiele radości.

Religia dwa razy w tygodniu dla dzieci 6-letnich oraz grupy dzieci 5- i 6-letnich –  prowadzona przez panią Gabrysię wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców wierzących, którzy pragną, by ich dzieci wychowywane były w poszanowaniu tradycyjnych wartości.

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Zabawy badawcze i eksperymenty pod nazwą „Młody odkrywca” dla dzieci 4-letnich –  prowadzone przez panią Beatę mają na celu pobudzenie naukowych zainteresowań dzieci poprzez eksperymentowanie, wykonywanie doświadczeń chemicznych oraz obserwowanie zachodzących zjawisk, a także naukę samodzielnego wyciągania wniosków.