Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Strona https://sprusiec.nadarzyn.pl/ posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak
– powiększenie lub pomniejszenie tekstu,
– czytelną czcionkę,
– nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • niektóre ze zdjęć nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • wszystkie filmy z wydarzeń szkoły, a także w postaci materiałów dla rodziców nie zawierają napisów dla osób niesłyszących
 • wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji

WYŁĄCZENIA

 • zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • dostosowane parkingi – wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych;
 • wejścia boczne dostosowano dla osób niepełnosprawnych, przy drzwiach jest domofon umożliwiający rozmowę wideo;
 • są dostępne informacje/oznaczenia symboliczne np, zrozumiałe piktogramy;
 • winda umożliwia dotarcie do wszystkich sal edukacyjnych, brak windy/podnośnika/platformy w hali sportowej;
 • szkoła posiada szerokie korytarze oraz system oświetlenia awaryjnego;
 • powierzchnia schodów ma właściwości antypoślizgowe, przy schodach zamontowane są barierki;
 • drzwi i przejścia są pozbawione progów;
 • toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-11
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.