Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka 3-, 4- i 5-letniego w przedszkolu należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy

BS PIASECZNO
12 8002000400 527653 2030 0003

Opłaty za wyżywienie dzieci należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy

02 1020 1055 0000 9502 0401 0732 Casa Catering z tytułem wpłaty: przedszkole, grupa dziecka … oraz imię i nazwisko dziecka …

W razie nieobecności dziecka w przedszkolu rodzic zobowiązany jest odwołać posiłki pod numerem telefonu 577 157 037 w godzinach 7.00-9.00.