Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka 3-, 4- i 5-letniego w przedszkolu należy dokonywać

do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy

BS PIASECZNO
12 8002000400 527653 2030 0003

Opłaty za wyżywienie dzieci należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca za pomocą aplikacji.

W razie nieobecności dziecka w przedszkolu rodzic zobowiązany jest odwołać posiłki  za pomocą aplikacji do godziny 9.00.

Numer telefonu  do ajenta Casa Catering 577 157 037.