Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka 3-, 4- i 5-letniego w przedszkolu należy dokonywać

do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy

PKO BP
41 1020 1042 0000 8302 0482 7194

Opłaty za wyżywienie dzieci należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca za pomocą aplikacji.

W razie nieobecności dziecka w przedszkolu rodzic zobowiązany jest odwołać posiłki  za pomocą aplikacji do godziny 8.30

Numer telefonu  do ajenta Casa Catering 577 157 037.