język polski
język angielski
język niemiecki
historia
matematyka
przyroda
biologia
geografia
fizyka
chemia
informatyka
EDB
wiedza o społeczeństwie
plastyka
muzyka
technika
wychowanie fizyczne
religia