Inspektor Ochrony Danych - p. Iwona Obarzanek  iod@cbi.org.pl

ZMIANY W PRZEPISACH  O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAJEMCÓW 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW