11-04-2016 Wystawa poświęcona twórczości Henryka Sienkiewicza.


Mając na uwadze zasługi Henryka Sienkiewicza – pisarza, noblisty, patrioty i działacza społecznego – Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.  

Rok 2016 to rok czterech rocznic związanych z pisarzem – mija 170 rocznica urodzin noblisty, 120 rocznica wydania powieści "Quo vadis", 100 rocznica jego śmierci oraz 50 rocznica utworzenia Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.  

Z tej okazji w naszej szkole została zorganizowana wystawa poświęcona twórczości Henryka Sienkiewicza. W pracę nad jej powstaniem włączyli się uczniowie klas IVb, Vb, Vc oraz VIa pod opieką nauczycielki języka polskiego – Anny Kubik. Celem wystawy było popularyzowanie twórczości noblisty oraz rozbudzenie pasji czytelniczych wśród dzieci.  

Ekspozycję tworzą różne wydania powieści i nowel autorstwa Henryka Sienkiewicza. Podziwiający wystawę uczniowie mają także możliwość poznania biografii pisarza. Ważnym atutem przedsięwzięcia są zgromadzone eksponaty – eleganckie biurko i krzesło noblisty, stara maszyna do pisania, bibularz, lampa naftowa, zegarek kieszonkowy z dewizką i torba podróżna. 


Anna Kubik