08-10-2016 „Bezpieczeństwo i dobre maniery przede wszystkim…”


We wrześniu w klasach IV - VI została przeprowadzona akcja promująca bezpieczeństwo i zasady dobrego zachowania  wśród uczniów. Każdy uczestnik kampanii wykonał plakat, w którym przedstawił hasła, rymowanki, wierszyki  dotyczące przestrzegania zasad, regulaminów szkolnych a także praw  i obowiązków ucznia. Przykłady twórczości uczniów:

„Jeśli będziesz słuchał nauczyciela, będziesz go miał jako przyjaciela…” (A. Króliczek, I. Kacperski, H. Sztyk, B. Zadrożny)

„Gdy bezpiecznie jest wokoło, wszystkim uczniom jest wesoło…”

„Po korytarzu chodź powoli, bo biegać po szkole nie dostoi…”

„Swe sznurówki zawsze zwiąż, by nie wiły się jak wąż..”

„Przed salą na nauczyciela czekamy, bo apetyt na naukę mamy…” (Z. Posadzy, Z. Kłak)

 

Wystawa prac uczniów znajduje się na korytarzu, na I piętrze. Zapraszamy !!!


Ewelina Wasiluk - nauczyciel zajęć technicznych i plastyki