19-10-2016 Tydzień Misyjny w szkole


W tym roku przypada już 90 Światowy Tydzień Misyjny, który rozpocznie się w Kościele od 23  października 2016r. Na tę okoliczność papież Franciszek skierował do nas specjalne orędzie, w którym zaprasza do „wyjścia” jako uczniowie - misjonarze, wykorzystując swoje talenty, swoją kreatywność, swoją mądrość i doświadczenie, aby nieść orędzie Bożej czułości i współczucia całej ludzkości. Zatroszczyć się o tych, którzy nie znają Ewangelii i pomagać potrzebującym przez różne formy charytatywnej służby. Każdego roku, w tygodniu misyjnym staramy się włączać  aktywnie w różne dzieła misyjne. Jest to modlitwa, poznawanie problemów społecznych i gospodarczych krajów „trzeciego świata”, lekcje misyjne,  gazetki okolicznościowe czy najbardziej atrakcyjna forma pomocy, ciesząca się dużym powodzeniem wśród uczniów loteria fantowa i kiermasz ciast domowego wypieku. Dzięki pomocy rodziców, którzy podarowali fanty,  upiekli ciasta,  zorganizowali dyżury przy kiermaszu i  aktywności naszych dzieci, które z wielkim zapałem pomagali w sprzedaży kiermaszowej i w ogóle w organizacji tygodnia misyjnego mogliśmy przeżywać wielką satysfakcję i radość, że jesteśmy z biednymi tego świata, jesteśmy wrażliwi na cierpienia drugiego człowieka i potrafimy  nieść konkretną pomoc . Zwyczajem już szkoły stało się  zapraszanie misjonarzy, którzy przybliżają nam problemy biednych krajów.  W tym roku naszymi gośćmi byli: siostra Monika Juszka i pani Anna Sobiech  z organizacji wspierającej pracę misjonarzy z Papieskich Dzieł Misyjnych. Były to trzy lekcje dla trzech grup wiekowych. Misjonarki zabrały nas w ciekawą podróż po kontynentach. Uczniowie mogli zobaczyć i usłyszeć o życiu dzieci wielu krajów, poznać różną od naszej kulturę, a nawet przebrać się ich narodowe stroje. Lekcje poprowadzone były w bardzo ciekawej formie, była modlitwa, piosenka, opowieść bajkowa i konkurs. Misjonarki przygotowały również dla dzieci  drobne niespodzianki. Uczniowie z najstarszej klasy w imieniu szkoły podziękowali za spotkanie oraz wręczyli uzbierane na kiermaszu pieniądze, w wysokości  800zł, jako dar serca dla swoich uboższych  rówieśników.  Bardzo dziękuję rodzicom, na których zawsze mogę liczyć. Dziękuję uczniom, za aktywność, za to, że potrafili się dzielić. Dziękuję nowo uformowanej sekcji charytatywnej za pomoc w przygotowaniu kiermaszu.

Krystyna Nowocień