19-10-2016 Ślubowanie uczniów klas pierwszych


W piątek, 14 października w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie klas pierwszych. Na uroczystość stawiły się wszystkie pierwszaki, ubrane w piękne galowe stroje z biretami na głowach. Po krótkim powitaniu, przemówieniu Pana Dyrektora, przemówieniu Przewodniczącej Rady Rodziców, wprowadzeniu pocztu flagowego i odpowiedzi na pytania dotyczące naszego kraju i tożsamości narodowej-dzieci złożyły uroczyste ślubowanie.
Przyrzekały:
- dbać o dobre imię naszej szkoły,
- uczyć się pilnie,
- dbać o sprzęt szkolny,
- szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.
Następnie  Pan Dyrektor dokonał ważnej ceremonii jaką jest pasowanie dzieci na uczniów. Pani Wicedyrektor gratulowała szczerze pierwszakom, a Rodzice wręczali prezenty. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, na którą czekali zarówno "świeżo upieczeni" uczniowie, jak i Rodzice zebrani na sali. Dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki a na koniec z przytupem zatańczyły "Krakowiaka". Nie obyło się również bez dodatkowych niespodzianek przygotowanych przez klasy trzecie i szóste - za które jeszcze raz w imieniu pierwszaków, serdecznie dziękujemy. Z auli wszyscy ochoczo ruszyli do swoich klas, gdzie czekał słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.
14 października to już od wielu lat-Dzień Edukacji Narodowej. Pan Dyrektor w swoim przemówieniu oprócz słów skierowanych bezpośrednio do pierwszaków, podkreślił również rangę tego dnia. Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły życzył wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Zaznaczył też, jak ważna - na każdym etapie edukacyjnym jest współpraca Rodziców ze szkołą. Życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły złożyła również Przewodnicząca Rady Rodziców - p. Katarzyna Demkiewicz.

Katarzyna Myzia, Agnieszka Siwiec