26-11-2016 Obchody Dnia Życzliwości w klasach I - III


W związku z obchodami Dnia Życzliwości na świecie i w Polsce, również w naszym szkolnym życiu nie mogliśmy pominąć tej daty. Od kilku lat gości ona w naszym kalendarzu imprez i uroczystości. Obchody Dnia Życzliwości sprzyjają integracji społeczności klasowej i szkolnej. Wiedzą o tym doskonale najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Żeby uczcić w sposób szczególny ten dzień wszyscy wykonali przepiękne słoneczniki - symbol Dnia Życzliwości. Na tablicach przy klasach pojawiły się dekoracje zachęcające do wzajemnej życzliwości nie tylko w tym dniu, ale również przez cały rok. Uśmiech, serdeczność i wzajemna życzliwość są dobre na wszystko. Człowiek życzliwy zawsze łatwiej pokonuje wszelkie przeszkody i nawiązuje kontakty. Życzliwość ma tak niezwykłą moc, że wytwarza miłą atmosferę, daje wiele radości, umożliwia rozwiązywanie konfliktów i pomaga w realizacji wielu  zadań. Niestety na co dzień mało używa się podstawowych słów grzecznościowych i brakuje życzliwych zachowań. Bardzo chcielibyśmy to zmienić. Dlatego chętnie angażujemy się w różne akcje sprzyjające poprawieniu relacji między ludźmi. Wierzymy, że dzięki temu będzie wokół nas będzie więcej serdeczności i tolerancji. 
Nauczyciele klas I - III