26-01-2017 SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM


Dzisiaj w auli odbyło się szczególne spotkanie uczniów naszej szkoły z prawdziwym śląskim górnikiem z kopalni węgla kamiennego.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 miały okazję na żywo zobaczyć i posłuchać jak górnicy ubierają się pod ziemią, z czego składa się ich ekwipunek oraz w jakich warunkach pracują. Szczególną atrakcją dla chłopców była prezentacja ciężkich maszyn, których używa się w kopalni do wydobywania węgla. Ponadto wszyscy mogli również przekonać się, jak wygląda górniczy strój galowy i górnicza szpada.

Na koniec dzieci poznały legendę o duchu kopalni Skarbniku, który pomaga górnikom w potrzebie, a także zostały obdarowane „kopalniokami”, wyjątkowymi śląskimi cukierkami.

Bardzo dziękujemy Panu Górnikowi za odwiedzenie naszej szkoły i mamy nadzieję, że znów kiedyś do nas zawita!

Wojciech Żychowski