25-05-2017 TURNIEJ POWIATOWY - POLICJA JEST WŚRÓD NAS


Reprezentacja szkoły po zaciętej walce zajęła III miejsce, wśród 7 startujących szkół, zdobywając Puchar i miłe wspomnienia z zawodów policyjnych. Test poszedł troszeczkę słabo, ale w sprawności fizycznej dziewczęta były najlepsze.

GRATULACJE !!!

 W turnieju udział wzięły: Amelia Omen, Lila Klimczuk, Diana Przewłocka 

Nauczyciele wychowania  fizycznego