30-05-2017 UCZEŃ DLA UCZNIÓW - O BEZPIECZEŃSTWIE


Hej! Jestem Mateusz Mlekicki  z klasy 5 b. Od 8 roku życia należę do Młodzieżowej Grupy Pożarniczej. W majowy  poniedziałek i środę prowadziłem lekcje o straży pożarnej dla grup 0 a i 0 b. Pokazałem uczniom strój strażaka i wyjaśniałem, czym się zajmuje młody strażak. Spytałem się uczniów, czy znają numery alarmowe. Pomyślałem, że nie będą wiedzieć, ale się zdziwiłem, bo dużo osób je znało. Specjalnie przygotowałem papierowy telefon, by dzieci uczyły się na nim dzwonić pod numer  112 i 998. Dzieci mogły oglądać mój toporek. Pokazywałem także znaki drogi ewakuacyjnej i znaki informujące o sprzętach gaśniczych. Dzieci mogły zadawać mi pytania. Najciekawsze które usłyszałem było ‘’od ilu lat jesteś strażakiem’’ i ‘’dlaczego chciałeś wstąpić do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej’’. Serdecznie zapraszam chłopców i dziewczęta do wstąpienia do grupy młodych strażaków. Dziękuję  uczniom  za wysłuchanie tego, co chciałem im opowiedzieć.

Mateusz Mlekicki z 5b

Dziękuję Oli Dunajko z klasy 4 b za pomoc Mateuszowi w przygotowaniach, mamie Mateusza za wspieranie syna, pani sekretarce Iwonie Pokropek za przygotowanie znaków informacyjnych związanych z bezpieczeństwem w czasie pożaru oraz wychowawczyniom pani Beacie Dziewulskiej i pani Beacie Gałek za otwarte przyjęcie Mateusza.

                                                                                              Iwona Kłopocka - pedagog