19-06-2017 Wystawa poświęcona twórczości Wisławy Szymborskiej


Na szkolnym korytarzu została zaprezentowana wystawa czasowa poświęcona życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej. W pracę nad jej powstaniem włączyli się chętni uczniowie z klasy VI c pod opieką nauczycielki języka polskiego – Anny Kubik. Celem wystawy było popularyzowanie twórczości noblistki oraz rozbudzenie pasji czytelniczych wśród dzieci. Ekspozycję tworzyły różne wydania tomików wierszy Wisławy Szymborskiej oraz plakaty prezentujące biografię poetki. Wielkim atutem wystawy były eksponaty związane z życiem i twórczością noblistki  - maszyna do pisania, stary stolik, telefon stacjonarny pochodzący z okresu PRL, lornetka teatralna, maska wenecka, ręcznie malowana matrioszka, stara szkatułka, fotografie rodziny poetki, wachlarz.

Anna Kubik