21-06-2017 Podsumowanie pracy członków Klubu Młodego Odkrywcy Experci


W tym roku szkolnym spotkania Klubu Młodego Odkrywcy Experci odbywały się we wtorki na 7. i 8. lekcji. Z uwagi na dużą liczbę chętnych uczniowie podzieleni byli na dwie grupy – młodszą czyli klasy IV i starszą -  klasy V i VI i spotykali się co dwa tygodnie na dwugodzinnych zajęciach. Kluby Młodego Odkrywcy to projekt koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Misją tego typu Klubów jest zaciekawienie nauką, wspieranie rozwoju i doskonalenie kompetencji społecznych dzieci poprzez samodzielne odkrywanie świata. Dzieci wykonywały eksperymenty, które na ogół inspirowane były scenariuszami zaczerpniętymi ze strony internetowej Centrum Nauki Kopernik, ale zdarzały się też inne inspiracje, np. strona www.totylkofizyka.pl czy www.swietlik.edu.pl oraz różne publikacje, jak „Eksperymentuj z dzieckiem” Jarosław Wasilewski, „Niesamowite eksperymenty” Trevor Cook. Poniżej fotorelacja z niektórych tegorocznych spotkań. 

Olga Mentlewicz