19-06-2017 JESTEM CZYTELNIKIEM - 0B


Zainteresowania czytelnicze dzieci w wieku przedszkolnym można rozwijać, stosując różnorodne metody i formy pracy.

W związku z tym podjęliśmy działania, które zaciekawiłyby dzieci i wpłynęły na ich rozwój poznawczy. Korzystaliśmy z literatury dziecięcej, ucząc najmłodszych m.in. dokonywania oceny postępowania bohaterów.

Dzieci słuchały tekstów czytanych przez dorosłych, starszych kolegów oraz odtwarzanych z płyt, a podczas Dnia Czytania Biblii same próbowały odczytać dłuższe lub krótsze fragmenty, zdania bądź chociażby poszczególne wyrazy.

Zajęcia biblioteczne pozwoliły dzieciom na swobodne poznawanie księgozbioru, dały możliwość wypożyczania książek zgodnie z ich zainteresowaniami oraz stanowiły ogromną zachętę do podejmowania prób samodzielnego czytania. Dużym wydarzeniem było „Zimowe czytanie z duchami”, które jak wcześniej pisaliśmy odbyło się podczas północowania w szkole, kiedy to dzieci zostały pasowane na czytelników biblioteki szkolnej.

Podczas cotygodniowych spotkań nasi najmłodsi czytelnicy mieli możliwość swobodnych wypowiedzi na temat usłyszanej treści. Dzieci często układały historyjki obrazkowe o przygodach bohaterów i uczyły się zamykania myśli w formie zdania oraz budowania dłuższej wypowiedzi. Najlepiej bawiły się podczas tworzenia zakończeń opowiadań. Czasem stawały się ilustratorami i wykonywały ciekawe ilustracje, a także projektowały okładki książek. Parę miesięcy temu chłopcy zaczęli tworzyć własną książkę i do pracy nad nią wracali w każdej wolnej chwili.

Przed wyjazdem do Biblioteki Publicznej w Młochowie dzieci opracowały rysunkowy katalog książek znajdujących się w naszej sali. Podczas pierwszej wizyty dzieci zostały pasowane na czytelnika biblioteki publicznej. Mamy nadzieję, że w czasie wakacji będą stałymi gośćmi młochowskiej placówki.

Pod koniec roku szkolnego dzieci z zerówki obejrzały inscenizację jednego z mitów, przygotowaną na zajęciach bibliotecznych przez klasę 2c.

Serdecznie dziękujemy pani bibliotekarce za ciekawe pomysły pracy z nami oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzieci w każdy poniedziałek już od samego rana wypatrywały godz. 10.30, gdyż o tej porze chodziliśmy do najbardziej magicznego miejsca w szkole – do biblioteki.

Podsumowaniem całorocznej współpracy z biblioteką będzie wręczenie dzieciom pamiątkowych „Albumów czytelnika”.

Wychowawca Beata Gałek