24-10-2017 Obchody Tygodnia Misyjnego 2017 w naszej szkole


Coroczne kiermasze fantowe i ciast cieszą się wśród uczniów niemałym powodzeniem. Najpierw gorączkowe zbieranie fantów, pieczenie ciast a potem smakowanie, kupowanie i podwójna radość z satysfakcją, że mogę dzielić się tym co mam z innymi. Z danych przytoczonych w biuletynie  liturgicznym „Dzień Pański” wynika, że ponad 5 mld ludzi na świecie nie zna jeszcze Ewangelii i nie poznało Jezusa. Nakaz  więc dzielenia się wiarą jest ciągle aktualny i naglący dla całego Kościoła. Więc również dla mnie. Pomagając i wspierając misje staję się misjonarzem. Misje ewangelizacyjne to nie tylko dawanie świadectwa o Jezusie Chrystusie, ale bardzo konkretna pomoc najuboższym z ubogich. Misjonarze walczą z głodem i niedożywieniem. Starają się poprawiać los dzieci i młodych przez umożliwianie wykształcenia i zdobycie zawodu. Leczą choroby, sprowadzają leki, zakładają szpitale, szkoły, świetlice. A kiedy potrzeba upominają się o poszanowanie godności i praw ludzi najuboższych. Niejednokrotnie z narażeniem swojego życia. Dzielenie się tym , co mam i posiadam jest aktem prawdziwej miłości do bliźniego. Nasze  zaangażowanie w dzieła misyjne przez modlitwę i kiermasze są bardzo konkretną pomocą. W tym roku wspieramy ośrodki misyjne w Rwandzie i Kongo. Niedługo też będziemy gościć w szkole misjonarkę tych placówek, która opowie  o pracy misjonarzy i problemach gorącej i ubogiej Afryki. Nasze szkolne dzieła misyjne nie wyszły by bez uczniów i rodziców, którzy każdego roku wpierają nasze kiermasze. Nie tylko domowymi wypiekami, fantami, ale i dyżurowaniem przy kiermaszowych stoiskach. Z serca wszystkim dziękuję.

Krystyna Nowocień