06-11-2017 Mit o Demeter i Korze według uczniów klasy Va


Zainspirowani mitologią grecką uczniowie klasy Va przygotowali krótki spektakl oparty na motywach mitu o Demeter i Korze. Podczas kilku lekcji języka polskiego pracowali w grupach nad projektem przedstawienia. Najpierw zapoznali się ze scenariuszem miniatury teatralnej i dokonali podziału ról, następnie opracowali elementy scenografii, ruchu scenicznego i oprawy muzycznej. Przygotowali również oryginalne stroje i rekwizyty. Później z dużym zaangażowaniem rozpoczęli ćwiczenia poszczególnych scen i całości spektaklu. Młodzi aktorzy doskonale odegrali swoje role i w profesjonalny sposób zaprezentowali mitologiczną opowieść. W trakcie pracy nad projektem uczniowie mieli okazję odkrywać i rozwijać swoje aktorskie oraz plastyczne zdolności, a także kształtować umiejętność pracy w zespole.

Anna Kubik