08-11-2017 Odkrywamy Europę


Praca grupowa w klasie III b jest okazją do dobrej zabawy, umożliwia dzielenie się wiedzą, poszukiwanie informacji. 19 października odkrywaliśmy Europę, poznawaliśmy jej krajobrazy, zabytki, szukaliśmy ciekawostek i dowiadywaliśmy się, czym jest Unia Europejska.

Agnieszka Łukasik