09-11-2017 63 dni niepodległej Polski - lekcja muzealna w Muzeum Powstania Warszawskiego


„Gdy w boju padnę, o daj mi imię, moja Ty twarda  żołnierska ziemio…” 

                                                    K. K. Baczyński

30.11.2017r. klasy VI a i VII b pojechały do Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej pt.: „63 dni  niepodległej Polski”. Podczas lekcji zostały omówione okoliczności wybuchu Powstania Warszawskiego oraz najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 o godz.17.00.Bezpośrednie dowództwo nad oddziałami Okręgu Warszawskiego AK sprawuje płk dypl. Antoni Chruściel „Monter”. W pierwszych dniach walk Powstańcy opanowują Śródmieście, Stare Miasto, Wolę, Powiśle, gdzie zdobywają elektrownię, a także część Ochoty, Mokotowa, Żoliborza. W Puszczy Kampionoskiej powstaje duże zgrupowanie AK pod dowództwem mjr. Alfonsa Kotowskiego „Okonia”. 20 sierpnia Powstańcy opanowują budynek Stacji Telefonów – tzw. PAST-ę przy ul. Zielnej, a 23 sierpnia – kościół św. Krzyża i Komendę Policji przy Krakowskim Przedmieściu. 1 – 2 września, żołnierze Starówki w wyniku niepowodzeń przechodzą kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz. 10 września wojska I Frontu Białoruskiego rozpoczynają operację praską, by wyprzeć Niemców pod dowództwem gen. dyw. Zygmunta Berlinga.14 września kończy się operacja praska. 23 września pada Przyczółek Czerniakowski. Wśród Powstańców i ludności cywilnej panuje głód, w braku skutecznej pomocy rośnie przygnębienie i poczucie beznadziei. Osamotnienia w powstańczej walce nie zmieniają zrzuty lotnicze. Walcząca resztkami sił stolica Polski próżno czeka na generalny szturm wojsk sowieckich. Spodziewany „sojusznik” przyjmuje postawę widza. Sytuacja taka sprzyja wojskom niemieckim w przygotowaniu ostatecznej rozprawy z Powstaniem. Sytuacja powstańczej Warszawy jest katastrofalna. Komenda Główna AK podejmuje pertraktacje ze stroną niemiecką w sprawie kapitulacji miasta. 2 października zostaje podpisana umowa kapitulacyjna. Lekcja muzealna w Muzeum Powstania Warszawskiego zrobiła na uczniach ogromne wrażenie. Z pewnością tam jeszcze wrócą aby jeszcze lepiej poznać  historię naszej Ojczyzny. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie Wąsiewicz, za pomoc w opiece nad uczniami podczas wycieczki.

Ewelina Wasiluk- nauczycielka historii, wychowawca kl.VI a 

Olga Mentlewicz - nauczycielka przyrody, wychowawca kl. VII b