09-11-2017 W klasie V b powstał Klub Klasowej Pomocy


Kluby nie muszą być tylko piłkarskie… Klasa V b postanowiła założyć Klub Klasowej Pomocy, mający na celu propagowanie pomocy koleżeńskiej. Każdy uczeń przygotował swoją wizytówkę ze zdjęciem, a także notatkę o swoich zdolnościach. Okazało się, że klasa znakomicie się uzupełnia. Nie ma dziedziny, w której uczniowie nie byliby w stanie sobie pomóc. Przyroda, matematyka, historia, język polski, muzyka, plastyka - to tylko przykłady przedmiotów, z zakresu których zaproponowali sobie wzajemną pomoc. Na każdej wizytówce pojawiła się propozycja pomocy w razie pojawienia się jakichkolwiek trudności. Pomoc koleżeńska jest bardzo pożyteczna, stanowi też przyjemną forma integracji klasy. Przy okazji okazało się, że uczniowie mają wiele talentów, każdy z nich jest kimś wyjątkowym, otwartym na interakcje.

Monika Rębiś - wychowawca kl. V b