11-11-2017 Tydzień wiedzy o Polsce - grupa 0 A


Tydzień wiedzy o Polsce uważam za udany i owocny! Dzieci oprócz prac plastycznych i ćwiczeń manualnych, poznały historię powstania naszego kraju. Podczas wycieczki po miastach leżących nad Wisłą poznały najważniejsze i najbardziej charakterystyczne miejsca, które warto odwiedzić podczas pobytu w tych miastach. Dowiedziały się dlaczego w naszym godle widnieje Orzeł Biały i co oznaczają barwy naszej flagi państwowej, a podczas śpiewania hymnu narodowego na pewno każdy będzie zachowywał powagę i prawidłową postawę. Przedszkolaki w skupieniu słuchały legend o Warsie i Sawie, a także Smoku Wawelskim, które przez kolejne kilka godzin były tematem dyskusji w grupach. Przez cały tydzień dzieciom towarzyszyła piosenka o symbolach narodowych, do której wspólnie przygotowały układ taneczno – ruchowy. Zakończeniem zajęć było przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Oprócz wysłuchania historii, oglądania zdjęć i ilustracji, swoje wiadomości utrwaliły poprzez obejrzenie filmu krótkometrażowego nawiązującego do historii naszej ojczyzny.

Justyna Wyłupek - wychowawca grupy 0 A