22-11-2017 Dzień Życzliwości w klasie VII b


21 listopada, już po raz drugi, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości. W tym roku klasy IV – VII  losowały jakąś klasę i miały  za zadanie umilić ten dzień wybranej w ten sposób grupie dzieci. Nam przypadła klasa IV a. Spośród wielu pomysłów, jakie mieliśmy w związku z tym zadaniem, wybraliśmy zorganizowanie dla czwartoklasistów szkolnych podchodów. Dziesięcioro z nas, z przypisanym sobie numerem stanęło w różnych miejscach szkoły. Nasi młodsi koledzy mieli za zadanie odnaleźć kolejno wszystkie osoby i wykonać wymyślone przez nie zadania. Wśród nich  były zagadki, zadania matematyczne, ruchowe oraz pytania, np. z dziedziny sportu. Za poprawne odpowiedzi była nagroda – wyraz, element hasła. Po zaliczeniu dziesięciu zadań, z otrzymanych wyrazów należało ułożyć zdania, za co na naszych młodszych kolegów czekała słodka nagroda. Tego dnia my też zostaliśmy obdarowani. Wylosowała nas klasa VI a, która przygotowała wspaniałą niespodziankę. Był nią dzień bez kartkówek i pytania, co poświadczyli własnoręcznymi podpisami uczący nas tego dnia nauczyciele. Dziękujemy!

Olga Mentlewicz- wychowawca klasy VII b