28-11-2017 "Podaruj babeczkę życzliwości, by sprawić swojej koleżance i koledze, odrobinę radości..."


We wtorek, 21 listopada z okazji Dnia Życzliwości klasa VI a zorganizowała wraz z rodzicami kiermasz babeczek i ciast. Sentencją dnia było: „Podaruj babeczkę życzliwości, by sprawić swojej koleżance i koledze, odrobinę radości”. Każdy, kto zakupił ciasto podczas kiermaszu, dostał karteczkę (miłe słowo), którą mógł podarować wraz z babeczką drugiej osobie. W tym roku szóstoklasiści przekazali dwa „Czeki Życzliwości". Jeden z nich otrzymał  Samorząd Uczniowski a drugim „Czekiem Życzliwości” wsparli akcję „Szlachetna Paczka”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, za aktywny udział w kiermaszu. Dzień Życzliwości w naszej szkole był dniem pełen niespodzianek i dobrych uczynków. Każda z klas losowała inną klasę, dla której miała przygotować miłą  niespodziankę. Klasa VI a,  wylosowała klasę VII b. Szóstoklasiści wykonali specjalny dokument i napisali wiersz z prośbą, żeby w tym dniu nie było zadanej pracy domowej. Z kolei piątoklasiści z p.Moniką Rębiś napisali wiersz o każdy uczniu i uczennicy z klasy VI a. Nie zapomnieli również o wychowawczyni klasy VI a - pani Ewelinie Wasiluk.  Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali pyszne ciasto i żółte kwiaty, a następnie w wyśmienitych humorach wrócili  do zajęć lekcyjnych.

Ewelina Wasiluk - wychowawca kl. VI a