04-12-2017 Warsztaty z pedagogiem w V grupie


Do naszej świetlicy zaprosiliśmy panią Sylwię Kowalską - naszą pedagog. Po wcześniejszych ustaleniach pani Sylwia przeprowadziła z nami zajęcia na temat trudnej sztuki radzenia sobie z własnymi emocjami, które w efekcie prowadziły do sytuacji konfliktowych. Udział w zajęciach był okazją do kształtowania nowych sposobów zachowań oraz nabycia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W trakcie zajęć świetliki poznawały siebie, nazywały swoje uczucia, uczyły się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami w kontaktach z innymi dziećmi. Bardzo jesteśmy pani Sylwii wdzięczni za przeprowadzone zajęcia. Z chęcią je powtórzymy. Dziękujemy!

Agnieszka Górska - wychowawca świetlicy