29-03-2018 Bądź bezpiecznym rowerzystą! Znaki i sygnały drogowe obowiązujące rowerzystów


Rowerzysta jest uczestnikiem ruchu drogowego. Aby być bezpiecznym na drodze, powinien znać przepisy kodeksu drogowego i podporządkować się sygnałom i znakom drogowym. Znajomość znaków drogowych jest niezwykle ważna. Znaki dzielą się na poziome i pionowe. Wśród znaków pionowych wyróżniamy znaki: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne.  Uczniowie przygotowujący się do egzaminu na kartę rowerową utrwalają wiadomości na temat podstawowego wyposażenia roweru, warunków otrzymania karty rowerowej (egzamin teoretyczny, praktyczny, ukończone 10 lat) , jak należy wykonywać manewry, a także doskonalą zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu. Każdy uczestnik ruchu powinien zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Dzięki temu wyprawa rowerowa będzie udana, bezpieczna i dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń.

Ewelina Wasiluk- nauczycielka techniki