09-05-2018 PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MŁOCHOWIE 2018


W dniu 9.05. dzieci z grupy 0a i 0b udały w odwiedziny do Biblioteki Publicznej w Młochowie. Głównym celem wycieczki było promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników i pasowanie naszych przedszkolaków na czytelników biblioteki publicznej.

Dzieci zaznajomiły się z księgozbiorem dostępnym w bibliotece, poznały prace bibliotekarki i zasady wypożyczania książek. Wszyscy uczestnicy spotkania, aby zostać pasowanymi czytelnikami, musieli wykazać się sprytem, spostrzegawczością, umiejętnością uważnego słuchania i czytania. Przed dziećmi był szereg zadań czytelniczych do wykonania. Cała gromadka została podzielona na mniejsze 7-osobowe grupy. Dzieci dzielnie pracowały, układając wyrazy z rozsypanki literkowej, szukając różnic pomiędzy dwiema ilustracjami, porządkując ciąg wydarzeń wysłuchanej historyjki, układając bajkowe puzzle. Dzieci musiały wykazać się również znajomością postaci bajkowych, co okazało jednak nie tak prostym zadaniem dla naszych przedszkolaków, gdyż prezentowane sylwetki były bohaterami zapomnianych już /niestety!/ dobranocek. Na szczęście panie opiekujące się poszczególnymi grupami doskonale je pamiętały i pomogły swym podopiecznym wykonać to polecenie. Każde zadanie było odpowiednio punktowane, a żeby można było być pasowanym na czytelnika grupa musiała uzyskać minimum 40 pkt. Wszystkie grupy wykazały się wspaniałą praca i na koniec naszego spotkania każdy nasz przedszkolak został uroczyście pasowany na czytelnika Biblioteki Publicznej w Młochowie.

Na zakończenie warsztatów wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek, naklejki oraz zawieszki. Opuściły bibliotekę uśmiechnięte i podekscytowane.

Katarzyna Rybczyk