19-05-2018 XI CZYTANIE Z DUCHAMI, tym razem pod hasłem "Damy i rycerze"


Od października do maja uczniowie klas 3 /a, b, c/ podczas zajęć bibliotecznych realizowali program zatytułowany ‘Damy i rycerze’. Cotygodniowe spotkania rozpoczęliśmy od przeczytania obszernych fragmentów książek autorstwa Frances Watts o przygodach żyjącej w średniowieczu dziewczynki Krzysi /to zdrobnienie od nieużywanego w naszych czasach imienia Krzysztofa/, która będąc pomocą kuchenną, marzyła o tym, by zostać rycerzem. Któregoś dnia los się do niej uśmiechnął i została mianowana Strażniczką Mieczy. Dzięki serii ‘Krzysia i…’ dowiedzieliśmy się m.in. o różnych rodzajach broni rycerskiej oraz jak o nią dbano, jak rozgrywano turnieje rycerskie oraz jak wyglądało oblężenie zamku i jego obrona. Jednocześnie zaglądaliśmy do książek popularnonaukowych, by uzyskać więcej informacji o elementach zbroi rycerskiej.

Następnie, czytając ‘Dziennik pazia’ Richarda Platta, poznawaliśmy życie dworskie. 11-letni Tobiasz bardzo dokładnie opisał w nim zwyczaje panujące w średniowiecznym zamku. Dowiedzieliśmy się, jakich przedmiotów uczyli się w szkole chłopcy, jak do przyszłych ról żony, matki, dwórki czy pani zamku przygotowywały się dziewczęta. Wraz z bohaterami książki braliśmy udział w codziennych zajęciach /np. pieczeniu chleba/, ucztach, polowaniach, wędrowaliśmy po zakamarkach starego zamczyska /dzięki czemu nieobce są nam określenia typu: baszta, most zwodzony, wieża bramna, wieża warowna, blanki, fosa, psiarnia, dziedziniec, strzelnica, komnata, brona i wiele, wiele innych/, poznaliśmy obowiązki młodego pazia i giermka oraz cały ceremoniał pasowania na rycerza. Dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej specjalnie dla nas przez studentkę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mogliśmy zachwycić się kobiecą i męską modą panującą w wiekach średnich.

Pod koniec I semestru zaczęliśmy czytać ‘Legendy średniowieczne’ Marty Berowskiej. Z zapartym tchem śledziliśmy losy walecznego Rolanda /rycerza króla Karola Wielkiego/ i pięknej Aude, Tristana i Izoldy, króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu, Romea i Julii, szlachetnego banity Robin Hooda oraz sir Lancelota. Po ekscytującej wyprawie na zachód Europy powróciliśmy do Polski.

Pracę nad polskimi legendami rozpoczęliśmy od przeczytania niezwykle ciekawego wstępu napisanego przez Martę Berowską i Magdalenę Grądzką. Autorki w prosty sposób wyjaśniły, skąd czerpiemy legendy, opowiedziały o ‘Kronice polskiej’ Wincentego Kadłubka i wyjaśniły, że lektura tekstów opiewających dawne dzieje pozwoliła całym pokoleniom Polaków przetrwać niewolę i zachować tożsamość narodową. Na szczęście każde dziecko już od przedszkola poznaje legendy najbardziej charakterystyczne dla naszej historii i kultury, toteż można było po krótkim ich powtórzeniu przejść do odczytywania tych nieco mniej znanych. Głównie skupiliśmy się na dwudziestu tekstach zawartych w ‘Bajarzu polskim’, których bohaterami są rycerze i królowie, co dało okazję do zaglądania do pocztu władców i królów polskich /pozycja autorstwa Anny Rosner zatytułowana ‘Królowie polscy i rodziny królewskie’/, by ‘wyłuskiwać’ różne ciekawostki. Przy okazji ocenialiśmy sposób postępowania poszczególnych bohaterów i tak poznawaliśmy kodeks postępowania prawego rycerza.

Dwa ostatnie miesiące to niemal wyłącznie praca nad przygotowaniem inscenizacji legend. Dzieci z klasy 3a wybrały legendę o królu Kazimierzu Wielkim, zwanym Królem Chłopów, uczniowie 3b zdecydowali się na najbardziej chyba znaną opowieść o powstaniu państwa polskiego, natomiast uczniowie 3c postanowili pokazać ‘słodką’ legendę, czyli o tym, jak król tak bardzo zasmakował w miodowych pierniczkach, że postanowił rozsławiać je w całej Europie.

I oto teraz nadszedł czas, by sprawdzić wiedzę naszych kochanych trzecioklasistów zdobytą podczas całorocznych spotkań bibliotecznych. Dnia 18 maja wieczorem tłumy rodziców, braci, sióstr, babć, dziadków, cioć i wujków naszych młodych aktorów przybyły do szkolnej auli, by móc podziwiać kunszt aktorski uzdolnionych rusieckich dzieciaków. Tak rozpoczął się turniej rycerski, którego harmonogram przedstawiamy poniżej. Został on zrealizowany niemal w 100 procentach. Jedynie z rozgrywki św. Łukasza Ewangelisty trzeba było zrezygnować, gdyż po północy większość dam i rycerzy zaczęła potężnie ziewać i kontynuowanie turnieju nie miało już sensu.

Podczas gdy część uczestników turnieju spontanicznie przeszła do rozgrywki Śpiących Rycerzy z Tatr, niektórzy postanowili jeszcze co nieco poczytać przed snem, tak więc gdy odtrąbiono ciszę nocną, słychać było jedynie głośne pochrapywanie strudzonego rycerstwa i cichy szelest kart wertowanych ksiąg. Najbardziej wytrwali wojownicy poddali się snowi dopiero koło godziny 2.00. A o 7.00… pobudka! Półprzytomne rycerstwo zaniesione zostało przez rodziców do zaprzężonych do /mechanicznych/ koni karoc i w domu czule utuleni do dalszego snu.

TURNIEJ

1.    ROZGRYWKA św. FRANCISZKA, patrona rybałtów, czyli średniowiecznych aktorów: 18.00 – 19.00

-inscenizacja legend:

PUNKTACJA: 0-10 p. dla każdego aktora - będą brane pod uwagę: opanowanie tekstu, strój, gra, zdyscyplinowanie, wkład w przygotowanie scenografii /wykonanie jej elementów, rekwizytów/;

/PRZEBRANIE SIĘ, POŻEGNANIE Z RODZICAMI,

PRZYGOTOWANIE STOŁU DO ŚREDNIOWIECZNEJ UCZTY/

2.    ROZGRYWKA św. WAWRZYŃCA, patrona kucharzy: 19.00 – 20.00

-przygotowanie uczty godnej królewskiego podniebienia

PUNKTACJA: 0-10 za każdą przygotowaną z mamami w domu potrawę – przy ocenianiu będą brane pod uwagę również: sposób omówienia /nazwanie potrawy, wymienienie składników rodem ze średniowiecza itp./, przygotowanie stołu do prezentacji, zaserwowanie potrawy, savoir-vivre podczas wspólnego posiłku /m.in. nie można podjadać i podskubywać, zanim wszyscy usiądą do stołu/;

3.    ROZGRYWKA św. TOMASZA APOSTOŁA, patrona budowniczych, oraz św. WILHELMA, patrona płatnerzy: 20.00 – 20.15

-rozgrzewka przed pojedynkiem na wiedzę /dopasowywanie podpisów do elementów zamku i zbroi rycerskiej/

PUNKTACJA: 0-25 p. /za każdy prawidłowo przypisany numerowi element zamku lub zbroi/;

4.    ROZGRYWKA św. JAKUBA APOSTOŁA, patrona wędrowców, oraz św. STEFANII, patronki poszukiwaczy skarbów: 20.15 – 21.45

-wędrówka po lochach średniowiecznego zamku, rozświetlonych jedynie blaskiem /elektrycznego/ łuczywa – poszukiwanie skarbów, czyli ukrytych w ciemnościach kart z zadaniami z zakresu  średniowiecza oraz wydrukowanych na nich haseł

PUNKTACJA: ZA PRZEJŚCIE WSZYSTKICH ZAUŁKÓW LOCHU - 31 p. /jeśli grupa się podda, otrzyma tyle punktów, ile będzie się jej należało za przebycie danego odcinka/

-dopasowywanie odnalezionych skarbów - haseł poziomych do przygotowanej krzyżówki, odczytanie hasła pionowego

PUNKTACJA: ZA PRAWIDŁOWE DOPASOWANIE KAŻDEGO ZNALEZIONEGO HASŁA - 0,5 p.; ZA PRAWIDŁOWE ODCZYTANIE HASŁA PIONOWEGO /nawet jeśli brakuje haseł poziomych/ - 10 p.;

5.    ROZGRYWKA św. JERZEGO, patrona rycerzy /skautów i harcerzy/ oraz św. HUBERTA, patrona sportowców: 22.30 – 23.30

-rywalizacja sportowa - możliwość wykazania się sprawnością godną Zawiszy Czarnego, najsłynniejszego polskiego rycerza

PUNKTACJA: 1 miejsce - 12 p.; 2 m. - 11 p. itd.   

6.    ROZGRYWKA św. GRZEGORZA, patrona żaków: 21.45 – 22.30

-ZAMKI POLSKI - pojedynek na wiedzę – odpowiadanie na pytania znajdujące się na wylosowanych kartach

PUNKTACJA: ZA KAŻDĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ – 5 p.;

7.    ROZGRYWKA św. ŁUKASZA EWANGELISTY, patrona malarzy i rzeźbiarzy: 23.30 – 24.00

-wykonywanie zadania plastyczno-technicznego - zaprojektowanie i wykonanie wizerunku Zawiszy Czarnego /może to być praca płaska lub przestrzenna, może to być równie dobrze tylko kolorowanka!/ oraz umieszczenie na nim cech godnych prawego rycerza /na podstawie poniższego opisu/

PUNKTACJA: maksymalnie 25 /10/ p., pod uwagę będą brane: wkład pracy własnej grupy, zgodna współpraca, estetyka, liczba cech prawego rycerza zamieszczona na pracy;

8.    ROZGRYWKA ŚPIĄCYCH RYCERZY Z TATR: 24.00 – 6.30

PUNKTACJA: 1-10 p. – DLA KAŻDEGO UCZNIA INDYWIDUALNIE /ALE PUNKTY BĘDĄ DOLICZANE DO PUNKTACJI GRUPOWEJ/

UWAGA: OCENIANIU BĘDZIE PODLEGAŁO ZDYSCYPLINOWANIE, SZYBKOŚĆ WYKONYWANIA POLECEŃ WYCHOWAWCZYŃ, PRZESTRZEGANIE CISZY NOCNEJ

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, Babciom, Dziadkom, Ciociom i Wujkom za pomoc w przygotowaniu strojów i rekwizytów, za przyrządzenie wyśmienitej uczty i za tak liczną obecność w naszym szkolnym teatrze.

Ostateczne wyniki uzyskane przez każdą z 12 grup podane zostaną na apelu podsumowującym pracę w roku szkolnym.  

organizatorki: Bożena Ogierman, Marta Piechota, Agnieszka Sobczyńska, Anna Raniszewska