10-10-2018 Kreatywna i bezpieczna droga do szkoły...


Aby dostać się do szkoły, pracy czy sklepu, ludzie korzystają z dróg. Są to obszary przeznaczone dla pieszych oraz dla przemieszczających się pojazdami. Każda z tych osób może zajmować  tylko określona część drogi. Piesi powinni poruszać się po chodniku. Rowerzyści muszą korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli została wyznaczona. Kierowcy i pasażerowie samochodów zajmują jezdnię, natomiast przemieszczający się pojazdami szynowymi – torowisko. Uczniowie, którzy przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową wiedzą, że piesi, kierowcy oraz pasażerowie pojazdów nazwani są uczestnikami ruchu drogowego. Podczas lekcji techniki, wykonali w kreatywny sposób poszczególne elementy drogi. Zawartość szkolnego piórnika, pozwoliła stworzyć nietypową i oryginalną drogę.

Ewelina Wasiluk - nauczycielka techniki i zajęć technicznych