16-10-2018 Czytamy Antologię Niepodległości


W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uczennice klasy 8b i 8c będą recytować wybrane wiersze z Listy 44 tekstów Antologii Niepodległości, zaproponowanej przez Prezydenta RP do czytania w roku 2018. Wiersze czytane będą przez radiowęzeł na początku zajęć z wychowawcą. Antologia Niepodległości prezentuje powstałe na przestrzeni wielu wieków przepiękne utwory, zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej. W dniu dzisiejszym wybrane teksty Antologii Niepodległości pięknie recytowały uczennice klasy 8b, wprawiając słuchaczy w nastrój zadumy i refleksji. Wiersz Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka II” recytowała Magda Kłopocka, natomiast Magda Dąbrowska deklamowała wiersz Marii Konopnickiej „Pieśń o domu”.

 Krystyna Siemiątkowska - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie