12-12-2018 Wyniki konkursu historyczno - plastycznego: Niepodległa ,Niepokorna...


Pod koniec listopada z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu historyczno - plastycznego: Niepodległa ,Niepokorna… Głównym celem konkursu było: promowanie młodych talentów,  edukacja dzieci poprzez możliwość tworzenia w formie plastycznej historii Polski i 100. rocznicy odzyskania niepodległości, wspieranie osób uzdolnionych plastycznie, kształtowanie postaw patriotycznych, wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży oraz rozwijanie twórczej inwencji, kreatywności i plastycznej ekspresji. Uczniowie klas IV-VIII wykonali prace plastyczne dotyczące jednego wybranego tematu:

1. Ojcowie Niepodległości (Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński). 

2. Stulecie Niepodległości – Polska wolna, znów wolna. 

3. A to Polska właśnie… - tradycje niepodległościowe w polskiej rodzinie. 

Przy ocenie prac plastycznych wzięto pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność, staranność wykonania, ogólny wyraz artystyczny. 

Wyniki konkursu w klasie IV:

1.Michał Krzyżanowski

2. Michał Możejko

3. Daria Świętochowska

Wyróżnienie: Maja Sawicka

Wyniki konkursu w klasie V:

1. Maja Górska

2. Kornelia Dziedzińska

3.Amelia Miernik

Wyniki konkursu w klasie VI

1. Katarzyna Kamińska

2.Maja Płuszewska

3. Paula Pomykała

Wyróżnienie: Natalia Deptuła

Wyniki konkursu w klasie VII

Wyróżnienie: Maja Kuczewska

Wyniki konkursu w klasie VIII

1.Alina Wilner

2.Zuzanna Rapacz

3. Barbara Szopa

Wyróżnienie: Julia Wańska, Amelia Szmaglik, Piotr Smoliński

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i dziękuję za udział w konkursie.

Ewelina Wasiluk-koordynator konkursu plastycznego: Niepodległa, Niepokorna…