20-12-2018 Wyniki XXI Konkursu Plastycznego "Szopka Bożonarodzeniowa" w klasach IV-VIII


W dniu 11.12.2018 r. jury w składzie: Monika Majewska (NOK), Jolanta Zalesińska (NOK) oraz Dorota Suwalska (NOK, artysta plastyk) zapoznało się z się pracami zgłoszonymi na organizowany przez Nadarzyński Ośrodek Kultury XXI Konkurs Plastyczny “Szopka Bożonarodzeniowa”.Do konkursu zgłoszono 38 szopek. Jury podkreśla, że poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Ostatecznie Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria:  klasa: IV – VIII/etap gminny/

Miejsce I

 „Maźnięte farbą” - Ola Lisiak, Kalina Sójka, Oliwia Lewanowicz

Miejsce III

Marianna Cebula, Natalia Deptuła, Nina Karoń, Szkoła Podstawowa w Ruścu,

opiekun: Ewelina Wasiluk

Kategoria klasa: IV-VIII /etap szkolny/

Klasa: VII

1.Emilia Gielmuda

Klasa: VI

1.Maja Płuszewska

2.Grzegorz Dąbrowski, Jakub Kuligowski

3.Julia Pocztarska, Natalia Polańska

Wyróżnienie: Anna Andrzejewska, Adam Kurowski, Alicja Kordek, Emilia Tynecka, Julia Błaszczak

Wyróżnienie: Karol Rec

Wyróżnienie: Cezary Lewiński, Hanna Lewińska, Leszek Lewiński

Wyróżnienie: Franek Górski /I a/

Klasa: V

Wyróżnienie: Zuzanna Smardzewska, Filip Smardzewski

Klasa: IV

1.Zuzanna Wojno

2.Zuzanna Głowacka

3.Maja Sawicka, Julia Perendyk

Wyróżnienie: Aleksander Stolarski, Tymon Bogacz

Wyróżnienie: Mikołaj Wąsiewicz, Dominik Lędzion

Wyróżnienie: Świetlica Szkolna SP Rusiec/ opiekun p.M.Prus/

Konkurs plastyczno-techniczny: Moja choinka /etap szkolny/

Klasa: VI

1.Jakub Kuligowski

Wyróżnienie: Grzegorz Dąbrowski, Maja Płuszewska

Klasa:V

1.Urszula Kuligowska

 Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie gratuluję!

 Ewelina Wasiluk - koordynator konkursu XXI Konkursu Plastycznego “Szopka Bożonarodzeniowa” w klasach IV-VIII