20-01-2019 Wywiad z Henrykiem Sienkiewiczem


Na zakończenie cyklu lekcji poświęconych lekturze „Latarniki” uczniowie klasy VII b przygotowali i przeprowadzili wywiady z Henrykiem Sienkiewiczem.
W postać noblisty wcielili się: Natalia Granberg, Hubert Kacperski, Jakub Sawicki oraz Ignacy Skalimowski. Pozostali uczniowie odegrali role dziennikarzy. Celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, uporządkowanie wiadomości na temat lektury oraz doskonalenie umiejętności redagowania wywiadu.

Anna Kubik