24-01-2019 Dzień Ochrony Danych Osobowych


Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. 

Cele ustanowienia Dnia Ochrony Danych Osobowych:

- konieczność pogodzenia podstawowych wartości, takich jak poszanowanie prawa do prywatności oraz swobody przepływu informacji między ludźmi

- podkreślenie wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela

- uwrażliwienie obywateli na ochronę danych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. Rada Europy zachęca wszystkie państwa i instytucje do podejmowania inicjatyw w ramach tego Dnia. Polska obchodzi w tym roku 13. Dzień Ochrony Danych Osobowych – włącza się w jego organizację od roku 2007.

Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Dnia Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie UODO:

https://uodo.gov.pl/pl/p/13-dzien-ochrony-danych-osobowych-28-stycznia-2019-r

Dbajmy o swoje dane osobowe – to główne przesłanie UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w dniu tego święta.

 Krystyna Siemiątkowska - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie