08-02-2019 Góra Grosza


W dniach 26 listopada 2018 r. – 2 stycznia 2019 r. Sekcja Charytatywna Samorządu Uczniowskiego przeprowadziła kolejną zbiórkę monet w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Celem kampanii, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest zbiórka monet na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Akcja pozwala uświadomić najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Łącząc wspólnie siły kolejny rok z rzędu pokazaliśmy, że ta pomoc jest możliwa. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej udało się nam zebrać ponad 14 kg monet, co daje kwotę 332,7 zł. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Anna Gomulińska - opiekun SU