22-03-2019 Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową


Cóż za smut­na epo­ka, w której łat­wiej jest roz­bić atom niż zniszczyć przesąd. 

Albert Einstein


21 marca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku. Data jest upamiętnieniem masakry w Afryce Południowej 21 marca 1960 roku, kiedy południowoafrykańska policja zastrzeliła 69 uczestników pokojowej demonstracji w Sharpeville. W 1966 apartheid został potępiony przez Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Państwa zobowiązały się zapewnić wszystkim osobom prawa bez względu na jakiekolwiek różnice, takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności. Organizacja Narodów Zjednoczonych nie definiuje rasizmu, ale definiuje dyskryminację rasową. 

Mowa nienawiści polega na używaniu języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści i dyskryminacji, jak również przemocy wobec konkretnych osób, grup osób, przedstawicieli mniejszości lub innych wskazanych przez mówcę podmiotów. Zgodnie z definicją Rady Europy mowa nienawiści to „wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm”. Akceptacja mowy nienawiści w wymiarze społecznym prowadzi do utrwalania się stereotypów i uprzedzeń. Amerykańska filozof Judith Butler napisała: "Mowa nienawiści (…) jest sama w sobie zadawaniem krzywdy rozumianej jako społeczne podporządkowanie." 

Szacunek dla wszystkich ludzi jest równoznaczny z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, jego godności i równości.

Krystyna Siemiątkowska - nauczyciel etyki i wiedzy o społeczeństwie