24-03-2019 Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole


Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Patronat honorowy dla wydarzenia udzielili: Ministerstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejBiuro Rzecznika Praw ObywatelskichUrząd Komunikacji Elektronicznej oraz Komenda Główna Policji. Partnerami DBI 2019 są Facebook Polska, Google Polska, National Westminster Bank Oddział w Polsce, Teatr Palladium oraz Mulitmedia w szkole. W tym roku DBI odbył się 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.  

W naszej szkole, w każdej klasie odbyły się zajęcia poświęcone zarówno zasadom bezpiecznego korzystania z Internetu, jak również zasadom netykiety. Uczniowie klas IV korzystali z serwisu „sieciaki.pl”, gdzie po zakończeniu kursu „Misja: bezpieczny Internet” mogli zdobyć tytuł Super Sieciaka, a także wykonali plakaty pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Wystawa prac ozdobiła korytarze szkolne. Klasy piąte wykonały plakaty w programie WORD na temat zasad bezpiecznego Internetu, a uczniowie klas szóstych wykorzystali narzędzie do tworzenia chmur wyrazowych. Uczniowie klas siódmych przygotowali prezentacje multimedialne o bezpieczeństwie internetowym. Uczniowie klas ósmych takie prace stworzyli na stronie: canva.com . Podsumowaniem działań było rozwiązywanie quizu na platformie kahoot. Najlepsi uczniowie otrzymali upominki. 

Odbyły się także warsztaty dla uczniów pod hasłem "Cyberprzemoc - czym jest i jak na nią reagować?" prowadzone przez specjalistów z Centrum Profilaktyki Społecznej Profesora Jędrzejko. Rodzice mogli spotkać się z p. Piotrem Deputowskim - specjalistą ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Na spotkaniu został omówiony temat „Moje dziecko on-line. Charakterystyka najnowszych zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie”.  

 

Justyna Zakrzewska – nauczyciel informatyki