20-05-2019 Bądź jak Patronka


Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny…

Maria Skłodowska-Curie – Patronka Szkoły, ceniona jest za odwagę i wytrwałość w realizowaniu wyznaczonych celów. Prezentuje ona wartości, które są ponadczasowe: wiedzę, profesjonalizm, obiektywizm, bezstronność oraz tolerancję i szacunek do drugiego człowieka. Jest autorytetem dla świata nauki, z pewnością więc zainspiruje niejednego ucznia. Stanowić będzie dla młodych ludzi wzorzec osobowy godny naśladowania, wyrabiający w nich chęć zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz poznawania świata. 

Maria Skłodowska-Curie była przekonana, że szacunek wśród ludzi można osiągnąć tylko dzięki wytężonej pracy. Osiągnięcia naukowe uhonorowane wieloma odznaczeniami i nagrodami Nobla zapewniły tej wybitnej, lecz skromnej postaci trwałe miejsce w historii Polski, Europy i świata. 

Wybór Marii Skłodowskiej-Curie na Patrona wynikał ze świadomości ogromnej roli, jaką pełni szkoła w zakresie wprowadzania uczniów w świat wiedzy oraz dbania o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny i społeczny. 

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i etyki