28-05-2019 Jestem bezpiecznym rowerzystą..


Właściciel roweru powinien regularnie sprawdzać jego stan techniczny. Niesprawny pojazd może być niebezpieczny nie tylko dla rowerzysty, lecz także dla innych użytkowników dróg. Zatem aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie ani innych osób, należy zachować ostrożność i w każdej sytuacji przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Każdy uczestnik ruchu drogowego może być świadkiem wypadku. Dzieci i młodzież również mogą uczestniczyć w akcji ratunkowej, na przykład wezwać telefonicznie odpowiednie służby. W przypadku mniejszych urazów, takich jak skaleczenia i złamania, również warto reagować samodzielnie.  Dzięki uprzejmości  pielęgniarki szkolnej, Pani Katarzyny Patłaszyńskiej, uczniowie podczas godziny z  wychowawcą i lekcji techniki wzięli udział w szkoleniu , które miało na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy, opatrywania ran, usztywnienia złamanych  kończyn a  także zasłabnięć.  Bardzo dziękujemy Pani Pielęgniarce za cenne wskazówki i rady.  Jazda rowerem to przede wszystkim świetna zabawa oraz doskonały sposób na zachowanie dobrej kondycji i zdrowia.

Ewelina Wasiluk - nauczyciel techniki