31-05-2019 Film "Maria Skłodowska-Curie. Opowieść o prawdziwym geniuszu" przygotowany przez uczniów klasy VIII b


Zainspirowani biografią Marii Skłodowskiej-Curie uczniowie klasy VIII b przygotowali krótki film poświęcony patronce naszej szkoły. Obraz powstał
w ramach projektu edukacyjnego realizowanego na lekcjach języka polskiego. Wzorowany na starych, niemych, czarno-białych produkcjach film przedstawia kilka etapów życia wielkiej uczonej.

Anna Kubik - opiekun projektu